Luật bảo hiểm xã hội

Câu hỏi:

Chào Luật Sư. Kính mong Luật Sư hỗ trợ em vấn đề sau: e làm bên phòng
KSNB.
Em đã hết thời hạn hợp đồng vào 31/8/2018. Lúc đó e định nộp để xin nghỉ
nhưng do còn lưỡng lự nên qua CTY khác ở TP.HCM hay về quê. Đến ngày
23/10/2018 em chính thức nộp đơn đề xuất nghỉ từ ngày 30/10 và không ký
hợp đồng mới. Trưởng phòng nói khi nào hoàn tất 3 công việc thì duyệt. Em
đã cố gắng hoàn tất và báo cáo nhưng vẫn ko đc kí đơn. Em ko thể chờ thêm
vì có thể lỡ mất dịp may tìm đc việc ưa thích ở quê. Trước khi em nghỉ thì đã
nhận 50% lương, giờ chỉ cần lấy sổ BHXH. Em nghỉ chổ cũ đc 10 ngày rồi,
Mong Luật Sư tư vấn giúp em khi nào em mới đc nhận sổ lại, và em định gửi
thư lên TGĐ CTY cũ xin giải quyết trả sổ thì có hợp lý ko.

Trả lời:

Về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động
được quy định tại Điều 47 Bộ luật lao động 2012 như sau:
“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động,
hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền
lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá
30 ngày.
3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả
lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã
giữ lại của người lao động.”
Theo quy định trên, thời gian tối đa sau khi chấm dứt hợp đồng lao động,
người sử dụng lao động có thời gian tối đa là không quá 30 ngày để hoàn
thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm, những giấy tờ khác mà người sử
dụng lao động đã giữ lại của người lao động.
Hiện nay, anh mới nghỉ việc được 10 ngày, theo quy định trên trong vòng 20 ngày nữa công ty anh có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ
bảo hiểm, những giấy tờ khác mà công ty đã giữ lại của anh.
Nếu như quá thời hạn bên công ty phải thực hiện trả sổ bảo hiểm xã hội cho
người lao động, anh có thể thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại
lần đầu theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định hoặc khởi kiện tại tòa án
theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định 24/2018/NĐ- CP quy
định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề
nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ỏ nước ngoài
theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động. Trường hợp người sử
dụng lao động cố tình gây khó dễ cho người lao động có thể bị xử phạt theo
quy định tại Khoản 21 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của
Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo
hiểm xã hội đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp
đồng.
Trong thời gian chờ chốt sổ người lao động vẫn thực hiện đăng ký tham gia
bảo hiểm xã hội ở nơi làm việc mới theo số sổ bảo hiểm xã hội cũ đã được
cấp. Thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội trước đó được cộng dồn với thời gian
tham gia, đóng bảo hiểm xã hội sau này để làm căn cứ tính hưởng các chế độ
bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

Bạn có thể xem tư vấn thêm về BHXH tại đây

Leave a Reply